De Versnellingskamer

Versnelt beleids- en besluitvorming

Maatwerk

Complexe vraagstukken hebben dezelfde rode draad: de betrokkenheid van meerdere stakeholders en organisaties, onduidelijkheid van doel en middelen, conflicterende belangen, inhoudelijk complexe materie en tijdsdruk. Besluitvorming over deze complexe en gevoelige vraagstukken in grotere groepen (>10) vergt veel meer organisatie en structuur dan een reguliere bijeenkomst kan bieden. Al meer dan vijftien jaar optimaliseren we bij Spilter vrijwel elk aspect rond besluitvorming. Uw besluitvorming vraagt namelijk om maatwerk. Of het nu gaat om klassieke besluitvorming zoals inrichting van de publieke ruimte, of om procesoptimalisatie van bijvoorbeeld tenders of productinnovatie—de Versnellingskamer leent zich voor elk denkbaar besluit. In de Versnellingskamer wordt in korte tijd op gestructureerde wijze data, inzicht vergaard en vervolgstappen samengesteld die direct uitgevoerd kunnen worden. Onze aanpak is een combinatie van ons krachtige GDSS platform, met een degelijke voorbereiding, passende methodiek en ervaren consultants. Dit wordt een versnellingskamer® genoemd. Elke Versnellingskamer is in essentie een Versnellingskamer op maat. De online werkomgevingen zijn namelijk geheel aan te passen aan uw vragen en wensen. Iedere Versnellingskamer is daarmee een nieuwe standaard. Het procesontwerp is één-op-één inzetbaar bij een volgende toepassing van repeterende vraagstukken of werkprocessen.

Zet de Versnellingskamer in bij:

 • Ambitieuze omgevingsvisies die kunnen rekenen op de steun van alle betrokkenen en daarmee beter uitvoerbaar zijn.
 • Energietransitietrajecten met draagvlak omwonenden, kennis van partners en aansluiting op beleid gemeente.
 • Ontwikkeling beleid met meer draagvlak en met een directe toepasbaarheid in de organisatie.
 • Invulling Omgevingswet met toename van eigenaarschap op genomen besluit door betrokkenheid en transparantie.
 • Samenwerkingsvraagstukken met aantoonbare versnelling en acceptatie onder de convenantpartners.
 • Missie- en visietrajecten waarbij medewerkers zichtbare en serieuze gesprekspartners zijn en landelijke en regionale beleidsvisie worden beschouwd.
0 jaar
ervaring
0 bedrijven
maken gebruik van Spilter
0 projecten
gingen u voor

Hoe bedrijven Spilter inzetten

Cosun, het meest bekend van dochters Suikerunie en Aviko, heeft de Versnellingskamer gebruikt voor productinnovatie en samenwerking met partners en innovatieve startups. Dit verkort niet alleen de time to market van producten; het biedt Cosun bovendien een continue stroom van innovatieve plantaardige innovaties en AgriFood technologie. 

Nedmag gebruikte de Versnellingskamer om haar strategische toekomstopties te verkennen en haar positie te bepalen ten opzichte van andere belanghouders in de regio.  

NAM gebruikt de Versnellingskamer om haar terreinen beschikbaar te stellen voor EnergieHubs die de gemeentelijke en provinciale energietransitiedoelstellingen bevorderen.

Voordelen van onze aanpak

 • Leidt tot een efficiëntere werkwijze;
 • Elimineert overbodige stappen;
 • Kunnen rekenen op de steun van alle betrokkenen;
 • Significante tijdbesparingen;
 • Faalkosten worden gereduceerd en;
 • Dubbel werk word voorkomen.

Voorbeelden van toepassingen

Defensie zette GDSS o.a. in om marktconsultaties te begeleiden. Daarmee word een zeer transparant proces doorlopen en is er voor alle marktpartijen een ‘level playingfield‘.

Binnen het GDSS is een werkomgeving ontwikkeld voor het toetsen van aanbiedingen. Met deze methode is tot op heden geen enkel bezwaar gekomen op de uiteindelijke keuze van opdrachtnemer.

Met de inzet van GDSS stellen we in korte tijd vast wat de transitie capaciteit is van een gebied t.b.v. de energietransitie

Gebruikt GDSS om het gehele proces rond Participatie vorm te geven en op de juiste manier te documenteren.

Heeft praktijkcases en lessons learned in GDSS gezet voor onder andere innovatie, beleid en strategie vraagstukken.

Wend het GDSS aan voor cultuurmeting, -ontwerp en -interventies voor grootschalige, wetenschappelijk onderbouwde cultuurverandering voor professionals en organisaties. 

Casestudy: Participatie

De afdeling Stadsontwikkeling binnen de gemeente Rotterdam wilde, naar aanleiding van een aantal voorvallen, een leidraad ontwikkelen om op een éénduidige wijze participatie binnen de gehele gemeente vorm te geven.

In samenwerking met Spilter is hiervoor een Versnellingskamer ontwikkeld die niet alleen het complete beeld heeft opgehaald van de huidige werkwijzen, de materialen die gebruikt werden en de verschillende wijzen waarop gecommuniceerd werd met burgers en bedrijven maar ook een nieuwe werkwijze heeft voortgebracht waardoor er een éénuidige lijn getrokken kon worden.

Voorbeelden van andere Versnellingskamers op maat

Claimscan

Een Versnellingskamer waarmee gecontroleerd wordt of het aanbestedingsdossier kwalitatief afdoende is en aansluit bij de eerdere doelstellingen.

M.A.R.K. scan

Een Versnellingskamer om inschrijvingen van aanbestedingen éénduidig, eenvoudig en kwalitatief te beoordelen wat resulteert in een foutloze terugkoppeling aan markt.

CATM Tool

Een wetenschappelijk bewezen methode om cultuurveranderingen binnen een organisatie te versnellen en foutkansen te verkleinen. Deze Thinklet verzorgt onze partner SUTD.

GDPR proof

Een online SaaS omgeving, in te richten voor uw organisatie, waarmee de GDPR compliance real-time ingezien kan worden en gevoed wordt door de organisatieonderdelen.

CBA

Een Versnellingskamer waarmee in één sessie de ondermijnende criminaliteit binnen een gemeente zichtbaar wordt t.b.v. een complete Criminaliteitsbeeld analyse.

Onze aanpak

Een goede voorbereiding is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle Versnellingskamer. Samen met u analyseren we het vraagstuk en het deelnemersveld dat nodig is om het vraagstuk op te lossen of verder te brengen.

Een online voorbereidings-versnellingskamer plaatst het vraagstuk in de bredere context. Bepaald wanneer de sessie geslaagd is, welke onderwerpen behandeld worden, welke deelnemers daarvoor nodig en welke stappen te maken zijn.  

Een Versnellingskamer is daarbij een samenspel van 5 elementen. Alledaagse besluitvorming valt of staat bij de eerste 4 elementen. De Versnellingskamer borgt ze alle vier en verrijkt ze met het vijfde element software. Wanneer Versnellingskamers met verschillende deelnemers op elkaar aansluiten spreken we in aanvullende overleggen het overkoepelende ontwerp met u door.   

Ons Group Decision Support System integreert daarbij alle elementen voor robuuste en efficiënte besluitvorming. En dat proces noemen wij Versnelling. Onze reeds ingerichte Versnellingskamers standaardiseren het samenspel der 5 elementen voor structureel efficiëntere processen. Elke ingerichte Versnellingskamer bestaat uit een herbruikbaar pakket, waarvan wij de 5 elementen specifiek hebben ingevuld op basis van onze vakinhoudelijke expertise, kennis van groepsprocessen en kleine aanpassingen in de software.

In deze tijd van ingrijpende veranderingen, waarin competenties en expertise meer dan ooit gedeeld moet worden merken organisaties dat groepsbijeenkomsten hun beperkingen hebben.

Anonimiteit en interactiviteit zorgen daarbij voor flow, wat moeilijk te bereiken is in traditionele brainstormsessies, en bijna onmogelijk in conventionele overleggen. Iedereen die ooit een vergadering heeft geleid of een workshop heeft gefaciliteerd, weet dat de mogelijkheid om bij te dragen geen garantie is dat deelnemers daadwerkelijk gaan delen wat ze weten of denken. Deze terughoudendheid kan voortkomen uit vele reële of ingebeelde factoren, zoals angst voor spot, de machtsverhouding, carrière gevolgen, loyaliteit of een algemene afkeer van spreken voor groepen. Wat de reden ook is, niet willen bijdragen aan de discussie ondermijnt het doel van het proces: waarom een discussie aangaan waarin de echte problemen niet worden besproken, feiten worden verhuld (of verkeerd voorgesteld) en bezwaren niet worden geuit? Onze methodiek ondervangt al deze elementen. Deelnemers genereren in de Spilter methodiek zelf en bouwen voort op elkaars ideeën.

De stappen tot een Versnellingskamer op maat

Ingerichte Versnellingskamers: versnelling gestandaardiseerd

Een Versnellingskamer is een samenspel van 5 elementen. Alledaagse besluitvorming valt of staat bij de eerste 4 elementen. De Versnellingskamer borgt ze alle vier en verrijkt ze met het vijfde element software. Ons Group Decision Support System integreert alle elementen voor robuuste en efficiënte besluitvorming. En dat noemen wij VERSNELLING. 

Versnelling werkt bij uitstek in specifieke vormen van besluitvorming of samenwerking met een voorspelbaar proces en een herhalend karakter. Onze reeds ingerichte Versnellingskamers standaardiseren het samenspel der 5 elementen voor structureel efficiëntere processen. Elke ingerichte Versnellingskamer bestaat uit een herbruikbaar pakket, waarvan wij de 5 elementen specifiek hebben ingevuld op basis van onze vakinhoudelijke expertise, kennis van groepsprocessen en kleine aanpassingen in de software.

Professionals kunnen deze ingerichte Versnellingskamers zelfstandig inzetten zonder interne of externe facilitator. Tijdens onze Masterclasses leren uw projectmedewerkers een ingerichte Versnellingskamer gebruiken.

Masterclass

 • Masterclass voor o.a. programma’ en projectmanagers, beleidsmakers en consultants.
 • In één dag een allesomvattend inzicht in onze methodiek en aanpak.
 • Gegeven door business consultant met extensieve ervaring op het gebied van complexe besluitvorming.

Facilitatie

 • Ervaar de Versnellingskamer aanpak door een Spilter moderator/facilitator bij een daadwerkelijke bijeenkomst in te zetten.
 • Inclusief eenmalig gebruik van de Spilter GDSS-software 
 • Ondersteund door business consultant met extensieve ervaring op het gebied van besluitvormingsprocessen.
 

Licentie

 • Doorlopend gebruik maken van de krachtige GDSS software binnen uw eigen organisatie.
 • Inclusief training voor facilitators van de Versnellingskamer aan uw medewerkers.
 • Technische support van Spilter en onderhoud

Opdrachten

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en wij kijken wat voor u de best passende oplossing is. Aan de hand van een korte intake kunnen wij een goede indicatie geven van de looptijd en eventuele kosten. 

Klik op onderstaande button

Het specialisme van onze Consultants

ons Team

Steven Wagemaker

Complexe besluitvorming & Founder van Spilter

Sander
Blom

Software ontwikkeling & Strategische partnerships

Jerry van Staveren

Nationale Veiligheid &
Risk Assessments

Leon
Laureij

Inkoop Contract management &
Mark Methodiek