TU Delft

Welke afwegingen moeten gemaakt worden om te komen tot goed beleid voor aanschaf, gebruik en beheer van software binnen de TU.

Strategisch beleid software assets

Aan de hand van een Versnellingskamer, opgebouwd uit een korte online vragenlijst én een sessie van 4 uur is het nieuwe beleid bepaald. Door de gekozen aanpak werden belangrijke besluiten genomen.